Bliv inspireret med vores artikler

Artikler

Bliv inspireret af vores artikler

Group 1667

Vælg kategori

Tillid og tryghed er afgørende faktorer for effektiv vidensdeling og samarbejde – både i fysiske og online møder. Virtuelle møder må ikke ses som en digital kopi af et fysisk møde – alligevel kan det være svært ikke at overføre velkendte mødevaner og måden vi danner relationer på til det virtuelle rum. Det vil vi hjælpe dig med at undgå!
Begrebet retrospective er en vigtig del af praksis i agile metoder, men er også værdifuld i mange andre sammenhænge. Formålet med et retrospective er kort, at lave en fælles refleksion over den seneste periodes arbejde på godt og ondt. I denne artikel deler vi vores perspektiver og tilgange med udgangspunkt i den visuelle tegning Sailboat Retrospective, som du kan anvende eller lade dig inspirere af.
IT ADVISORY’s Reference IT Operating Model er et rammeværktøj til at forstå, analysere og designe det samlede it-leveranceapparat i en organisation. Modellen kan hjælpe med at skabe et fælles sprog, forståelse og overblik over hvordan it-services leveres og skaber værdi.
Hvis du vil forblive konkurrencedygtig i en verden der konstant udvikler nye teknologiske og digitale muligheder, er der behov for at komme i gang med at eksperimentere. Vi fortæller dig her hvorfor det er vigtigt. Og fordi vi ved, at det kan være svært at omstille sig, får du seks gode råd der hjælper dig med at komme i gang med eksperimenterne.
Det er svært at sammensætte det rigtige hold af kompetencer i en it-afdeling i dag, og derfor er der behov for i højere grad at spørge sig selv: Hvilke kapabiliteter har jeg behov?
Solide IT-strategier består af tre elementer: diagnose, strategiske principper og koordinerede tiltag. Mens mange forstår betydningen af diagnose og koordinerede tiltag, vil vi med denne artikel hjælpe dig til at forstå, hvorfor strategiske principper er nøglen til succes for din strategi.
Når et projekt er udfordret eller ikke leverer den forventede værdi, er det ofte et tegn på, at der mangler en klar strategisk ramme. Vi giver dig her opskriften på hvordan man identificerer strategiske projekter og etablerer klare strategiske rammer.
Det er en udfordring at omsætte strategier til konkrete handlinger. Vi giver her tre anbefalinger til at forbedre strategiimplementering. Hovedbudskabet er at langsigtet fokus, tydelige mål og forståelige målinger kan hjælpe organisationen på rette vej.
Det er vigtigt at forstå hvilke systemer og software der er essentielle for organisationens arbejde. Hos for mange virksomheder får it-systemer først rigtig opmærksomhed, når opstår problemer, hvilket kan have store konsekvenser - og i ekstreme tilfælde true virksomhedens eksistens.
De fleste projekter giver først værdi, når de er afsluttet. Vi giver dig her argumenterne for, at organisationen kan sikre hurtigere og mere effektiv værdirealisering, ved at fokusere på få projekter ad gangen.
Når vi tænker adfærdsdesign ind i it-strategien – som et naturligt supplement til de klassiske strategimetoder – er vejen banet for forandringer, som rent faktisk bliver realiseret i organisationen blandt medarbejdere og ledere. I denne artikel giver vi et indblik i vores tilgang til adfærdsdesign i strategiarbejdet og de 4 adfærdsdogmer, som vi arbejder ud fra.
Alle it-budgetter kan beskæres – udfordringen er at gøre det uden at skade forretningen unødigt. Her får du en intro til IT ADVISORYs it-budgetmodel, der kan hjælpe dig med at få et overblik til, hvor du skal sætte ind. Samtidig få du 5 tips til it-omkostningsreduktion i praksis.
Udvikling af forretningsstrategier og it-strategier kan ikke længere skabes i siloer. Mange ledere forstår vigtigheden af dette, men har svært ved at sikre det i praksis. Vi hjælper dig her med at forstå sammenhængen mellem forretnings- og it-strategi, hvor øget digitalisering spiller en central rolle i udviklingen virksomhedens kerneydelse.
Du skal sandsynlighed have mere end én strategi på it-området. Det kan give strategiforvirring – men ikke, hvis du har styr på dit strategilandskab. I denne artikel introducerer vi vores værktøj ’Strategy Landscape’, der bl.a. hjælper dig med at analysere og skabe overblik over organisationens forskellige strategier, indbyrdes sammenhænge og relation til forretningens mål.
Giver det mening at arbejde med it-strategier, der rækker 3 eller 5 år ud i fremtiden, når alt udvikler sig så hurtigt, at det er svært at forudse og planlægge ret meget? Vores svar er, at Strategier aldrig har været vigtigere end nu – men det er afgørende, at strategien er fleksibel og dynamisk i sin opbygning.
En it-strategi bør altid udarbejdes med afsæt i en god og dækkende forretningsmæssig indsigt. Det sikrer, at it-strategien skaber værdi for virksomheden, og at strategien i sammenhæng med øvrige aktiviteter, kan realisere synergieffekter på tværs af forretningen. Samtidig bidrager en helhedsorienterede tilgang til, at virksomheden kan lave de rette prioriteringer, og dermed sikre kapacitet til at føre strategien ud i livet.
Konflikter er et livsvilkår – de opstår og det kan der ikke laves om på. Derimod påvirker vores håndtering i høj grad, om de skal føre noget konstruktivt eller destruktivt med sig. I denne artikel dykker vi ned i konfliktens DNA og introducerer dig for ’Konflikttrappen’, som er et vigtigt værktøj til at spotte og vurdere alvorligheden af en konflikt.
Ord som strategi og strategisk bliver brugt i flæng, og rigtig mange steder synes begrebsforvirringen nærmest at være total. For hvad er egentlig en strategi, hvad består den af, og hvordan kender man forskel på gode og dårlige strategier? De spørgsmål sætter Sune Dybdal og jeg fokus på i denne artikel, hvor vi deler vores tilgang til strategiarbejde.
En god it-strategi er en afgørende katalysator for vækst, udvikling og innovation, fordi den er med til at sikre sund symbiose mellem forretningen og virksomhedens it – og det har man brug for, uanset om man er en stor koncern eller en mindre virksomhed med få ansatte. Læs med her, når jeg punkterer myten om, at it-strategier kun er noget, større virksomheder bør interessere sig for.
Når der skal indkøbes strategiske it-leverancer som f.eks. nye systemer, ny teknologi eller konsulenter, har virksomhederne ofte for meget fokus på priser og krav – og for lidt fokus på forretningsbehov og værdiskabelse. Læs med her, hvor jeg klæder dig på med et godt fundament til ’strategisk sourcing’, ligesom jeg giver dig et indblik i 5 af de største faldgruber, man som virksomhed skal navigere uden om for at opnå større succes med strategisk sourcing.
SWOT har længe hørt til blandt de mest populære strategiske analyseværktøjer, som både ledere og konsulenter hiver frem med jævne mellemrum. Men hvis du spørger mig, ender SWOT-analyser alt for ofte ud i skønne spildte kræfter – og kan gøre mere skade end gavn. Læs med her, når jeg giver dig et lille indblik i SWOT-metodens problemer, ligesom jeg giver mit bud på et bedre alternativ!
Stemninger smitter, og som projektleder bør man være opmærksom på, hvordan projektgruppens adfærd, resultater af møder og samarbejde påvirkes. Vi introducerer her tilstandspyramiden, som et redskab til at opnå den ønskede tilstand i forskellige situationer.
Konstruktive konflikter skaber innovation, fremdrift og forandring. Projektlederens opgave er at sikre et sundt konfliktmiljø, som forebygger og håndterer unødige konflikter og fremmer konstruktiv uenighed.
Relationer mellem mennesker og evnen til at arbejde sammen har afgørende betydning for et projekts succes. Forståelse af intentionerne bag adfærd kan vise en fælles vej i de samarbejder, som opstår på tværs af landegrænser og kulturel forskellighed.
Med den naturlige beslutningsproces kan projektledere afvæbne og håndtere modstand og modsatrettede meninger i en konstruktiv og proaktiv proces, og bringe dette over i et vind-vind perspektiv, der udvikler følgeskab og ejerskab i projektet.