Sourcing og leverandørstyring

Gode indkøb og aftaler skaber gode samarbejder – og det er god forretning

Vi faciliterer strategisk sourcing af it-services, samarbejdsaftaler og leverandørstyring

Paere og maalskive
Group 1667

Hvor skal vi starte og hvad skal vi gøre?

Indkøb af it-services og samarbejdsaftaler med leverandører kan være komplekst – og samtidig er mange it-services forretningskritiske. Man kan let føle sig prisgivet – f.eks. hvis man oplever at:

 • Det er vanskeligt at gennemskue hvad behovet er i organisationen
 • Organisationen taler om systemer – og ikke forretningsbehov
 • En leverandør har en smart løsning – men man kender ikke konsekvenserne
 • Det er vanskeligt at gennemskue den samlede it-arkitektur
 • Man er prisgivet ift. leverandørens handelsbetingelser


I figuren til venstre ses IT ADVISORYs sourcing life-cycle reference model, som kan skaleres til små systemanskaffelser til komplekse udbud af it-services.

Struktur og proces giver gode aftaler

Sourcing handler om at vælge dem rigtige samarbejdspartner, maksimere forretningsværdi og minimere risici og omkostninger.

Man skal lave et struktureret forløb når:

 • Man er usikker på indkøbet – leverandør, teknologi eller forretningsbehov
 • Indkøbet påvirker forretningsprocesser eller arkitektur
 • Indkøbet påvirker mange mennesker ifm. implementering
 • Teknologien eller leverancemodellen skifter – og det stiller nye krav til kunden (som leverandøren ofte vil negligere i tilbudsfasen)
 • Der er tale om en væsentlig investering der er svær at gøre om

Det er vores grundholdning, at en kunde skal blive på en aftale med en leverandør fordi denne performer og skaber forretningsværdi - ikke pga. kontraktslige bindinger eller personafhængigheder.

IT ADVISORY

IT ADVISORYs it-konsulenter

Sådan arbejder IT ADVISORY

Sourcing, it-procurement, it-indkøb, udbud, kontraktstyring, contract management – der er mange termer. Fælles for dem er, at det er et håndværk – lidt lige som projektledelse. Og hos IT ADVISORY er vi ret gode til det.

Vi kan bl.a. hjælpe med at:

 • Vurderer situation og behov
  Scope og lede et sourcingforløb
 • Sikre leverandørerne konkurrerer på forretningsværdi (ikke kun på pris)
 • Skærpe leverandørenes ansvar og risici i samarbejdsaftaler
 • Genforhandling af aftaler
 • Identificere og vurdere marked og løsninger
 • Implementere en kontrakt
 • Sikre samarbejdsprocesser og governance omkring samarbejdsaftalen
 • Præmortem inden kontraktindgåelse
 • Juridisk rådgivning og EU-udbud i samarbejde med vores business partner Tolstrup & Hvilsted

Fra de små og hurtige til de strukturerede og komplekse

Vi tilpasser altid vores ydelser og samarbejdet til kundens situation og behov, forhold og potentialet i markedet og kundens risikoappetit. Til højre ses nogle af de opgaver vi hjælper kunderne med.

Udbud

Kontraktstyring

Strategisk sourcing

Leverandørstyring

Markedsvurdering

Kontraktforhandling

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY

Øvrige ekspertiseområder

It-rådgivning & sparring

Vi rådgiver ledere om teknologi og digital forretning

It-ledelse

Vi påtager os interime lederroller eller hjælper interne nøglepersoner med at lykkes

It-strategi & eksekvering

Vi faciliterer udvikling og implementering af it-relaterede strategier og planer

M&A værdioptimering

Vi skaber transparens og optimerer værdiskabelsen fra it due diligence til strategieksekvering

Artikler om it-sourcing

Bliv klogere på it strategi i vores inspirationsunivers

IT ADVISORY’s Reference IT Operating Model er et rammeværktøj til at forstå, analysere og designe det samlede it-leveranceapparat i en organisation. Modellen kan hjælpe med at skabe et fælles sprog, forståelse og overblik over hvordan it-services leveres og skaber værdi.
Det er svært at sammensætte det rigtige hold af kompetencer i en it-afdeling i dag, og derfor er der behov for i højere grad at spørge sig selv: Hvilke kapabiliteter har jeg behov?
Det er vigtigt at forstå hvilke systemer og software der er essentielle for organisationens arbejde. Hos for mange virksomheder får it-systemer først rigtig opmærksomhed, når opstår problemer, hvilket kan have store konsekvenser - og i ekstreme tilfælde true virksomhedens eksistens.