Om IT ADVISORY

Manifest - vores historie, kultur og værdigrundlag

Vores manifest er et dynamisk dokument, der dokumenterer de værdier og den kultur, vi har sammen, og som ikke er til forhandling. Manifestet er offentligt tilgængeligt, da den afspejler hvem vi er.

Alle partnere, tilknyttede konsulenter og business partnere i IT ADVISORY er forpligtede til IT ADVISORY’s Manifest samt Handels- og samarbejdsbetingelser i ord og ånd.

Det, der binder IT ADVISORY sammen, er vores værdifællesskab, fælles faglighed med stor bredde, venskab, en god forretning, og at vi skaber resultater, vi alle er stolte af.

Vi tror på tillid frem for kontrol og binder ikke hinanden med juridiske kontrakter. I stedet har vi sammen skabt et fællesskab, hvor alle har individuel frihed til at være sig selv og gøre det, man ønsker, indenfor de rammer, som vi sammen har aftalt.

Group 1667

Vores netværksbaserede samarbejdsmodel

IT ADVISORY er en netværksbaseret forretning,  der understøtter en balance mellem fællesskab og commitment på den ene side, og individuel frihed og fleksibilitet på den anden side. Vores team består af en partnerkreds og tilknyttede konsulenter. Det betyder, at alle konsulenter fra IT ADVISORY er selvstændige og bundet sammen af det fælles ansvar, faglighed, kvalitet og kultur, der er unik for IT ADVISORY.

Det kan lade sig gøre, fordi vi er selvstændige, værdidrevne og erfarne konsulenter, og fordi al samarbejde er båret af tillid, faglighed og at vi “vil” hinanden. Vi prioriterer vores relationer højt– både internt og eksternt med vores kunder.

Ud over partnere og tilknyttede konsulenter, samarbejder IT ADVISORY også med en række virksomheder (business partnere).

Uanset hvilke konsulenter, der er på opgaverne, har kunden én styrende aftale med IT ADVISORY, og kunden oplever altid IT ADVISORY som ét samlet konsulenthus.

Partnerkredsen er committed til samarbejdet, binder partnerskabet sammen, bidrager aktivt til udviklingen af forretningen og arbejdet i IT ADVISORY er en væsentlig prioritet. Partnerkredsen består af Partner & CEO Kristian Sørensen, der også ejer virksomheden IT ADVISORY K/S, samt følgende Associate Partnere: Torben Svensson, Brian Karstensen, Claus Paulsen, Sune Dybdal, Peter Lorentz Nielsen og Peter Dalsgaard.

IT ADVISORY’s leverancer er altid ledelsesmæssigt forankret hos en partner, som bl.a. sikrer compliance i forhold til IT ADVISORY’s processer, kultur og kvalitetnormer.

Tilknyttede konsulenter kender vores modeller, metoder og kultur. De kender os og er et godt match til vores team, og bidrager til løsning af konkrete kundeopgaver som subject matter experts eller som IT management konsulenter. Tilknytningen kan være tæt og omfangsrig eller ad hoc. Alle kundeleverancer sker i samarbejde med minimum en fra partnerkredsen.

Business partnere er virksomheder, som vi har en nær relation til og hvor der er et godt match på værdier, kultur og integritet. Vi samarbejder på udvalgte opgaver, hvor vi supplerer hinandens ekspertiseområder, hvorved vi kan tilbyde vores kunder ekstra værdi.

Vores fælles historie og vision

IT ADVISORY blev grundlagt i 2017 af Kristian Sørensen. Oprindeligt var det intentionen, at virksomheden udelukkende skulle favne Kristian Sørensen med fokus omkring it-strategi og programledelse mv. Men hurtigt bød flere opgaver sig til, og samarbejdsrelationerne blev udviklet med afsæt i langvarige personlige relationer, tillid og fælles faglighed. Som følge heraf voksede teamet med flere ad hoc samarbejder med Kristian. I foråret 2019 samlede Kristian alle konsulenterne for første gang med afsættet “I er dygtige og gode mennesker, der fortjener at lære hinanden at kende – og der må være spændende forretningsmuligheder på kryds og tværs”.

I slutningen af 2019 blev Kristian af konsulenterne udfordret på, hvad han ville med den her gruppe konsulenter. Efter et omfattende arbejde i foråret 2020 fastlagde vi de overordnede visioner og mål for IT ADVISORY, hvor vi besluttede at gå “fra jeg til vi”.

Mens det er let at sige “fra jeg til vi”, har det været en længerevarende proces at implementere i praksis, og det har krævet fælles drivkraft – en transformation der lykkedes i 2022. Nu kan vi med fasthed i stemmen sige “We are great” på den måde, at alle kommer i spil, alle har gode bundlinjer inden for vores individuelle præferencer (økonomi, faglighed, frihed, fællesskab), og at vi sammen har energifyldte og udviklende opgaver hos fantastiske og spændende kunder.

Med dette afsæt blev vision og strategi for IT ADVISORY i 2023 skærpet, med en ambition om at vokse og skabe et resilient leveranceapparat med tilknyttede konsulenter og business partners, for at stå stærkere i markedet, opnå kapacitet til flere og større opgaver og dermed et endnu mere solidt forretningsgrundlag.

Visionen (hjertet) er ligeledes tilrettet og favner nu kernen af dét, vi er, og er ved at bygge videre på sammen i IT ADVISORY:

 

 

IT ADVISORY er et partnerskab, der er attraktivt
at være en del af og som tiltrækker stærke
konsulenter, samarbejdspartnere og kunder,
der er spændende at arbejde sammen med,
fordi vi skaber resultater, som vi alle er stolte af.

 

Value proposition for partnere, konsulenter og business partnere

Vores forretningsmodel, værdigrundlag og måden vi arbejder på giver partnere, konsulenter og business partnere følgende overordnede fordele:

 1. Høj grad af personlig frihed og trygge samarbejdsrammer
 2. Et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab med høj energi
 3. En virksomhed og et brand, som kan konkurrere med de store traditionelle konsulenthuse

 

Disse tre elementer er beskrevet i de nedenstående afsnit.

(1) Frihed og trygge rammer

Vi har et trygt tillidsrum for samarbejdet og eventuelle konflikter– både internt og i relation til kunderne.

Vi har psykologisk tryghed og frihed for den enkelte ift. at være nysgerrig, stille spørgsmål, udfordre og udvikle. Det betyder, at alle har oplevelsen af at man

 • kan bede om hjælp i teamet,
 • kan begå fejl uden at blive hængt ud,
 • kan tale om tvivl og usikkerhed,
 • føler, at ens stemme er værdsat, så det er okay at være konstruktivt “irriterende”, når man udfordrer og siger andre imod.

 

Vores kultur er dermed social bæredygtig, og vores samarbejder tilpasser sig de muligheder og behov, der er – herunder, at man selv kan disponere sin tid.

(2) Energi og fagligt fællesskab

Vi har et tungt fagligt fællesskab, som vi, som en naturlig del af vores kultur, løbende videreudvikler– blandt andet ved at tilegne os ny viden, udvikle nye modeller og skrive faglige artikler. Det leder til værdiskabende og energifyldte samarbejder, – både internt og sammen med kunderne. Vi bruger hinanden til det, vi er bedst til, og sætter det rigtige hold til opgaverne.

Vi oplever en fælles gejst og stolthed, når vi leverer et professionelt stykke arbejde til en god pris til vores kunder – hvor vi har et mål om at opnå win-win-win – for kunder, konsulenter/partnere og IT ADVISORY.

Win er ikke kun økonomi, det er også gode relationer og venskab, gensidig faglig udvikling og spændende opgaver – og at vi med vores team, kompetencer og business partnere står stærkt i konkurrencen med de store traditionelle konsulenthuse.

(3) Konkurrence i markedet

IT ADVISORY står stærkt i markedet med afsæt i vores team, forretningsmodel, kultur og værdifællesskab. Dette udtrykkes og understøttes af vores Handels- og samarbejdsbetingelser samt nærværende manifest.

Vores kunder er professionelle og ambitiøse, og ønsker erfarne konsulenter og et smidigt samarbejde, der tager udgangspunkt i deres unikke situation og behov.

Vores kunder er først og fremmest mennesker, og det er vores opgave, at hjælpe dem med at lykkes og skabe værdi. Vi vægter tætte og tillidsfulde samarbejdsrelationer, udviklende opgaver og reel værdiskabelse meget højt.

Vores forretningsmodel giver os en unik evne til at samle det rigtige hold til en given opgave, hvor målsætningen ikke er at sælge flest mulig timer, men at skabe mest mulig værdi. Det kan vi, fordi vores netværksbaserede forretningsmodel giver os frihed til at sætte det bedste hold på tværs af vores egne konsulenter, kundens nøglepersoner, eksterne eksperter og business partnere.

Kulturelle leveregler

For at understøtte den værdi vi skaber sammen, arbejder vi ud fra følgende:

 • Vi er et “vi” i ånd, skrift og tale – med fælles mål og fælles ansvar.
 • Vi er åbne og ærlige på en venlig måde – ‘clear is kind, unclear is unkind’ .
 • Vi vil hinanden og vores fællesskab – både professionelt og personligt.
 • Vi respekterer hinandens frihed inden for rammerne af vores aftaler.
 • Vi drøfter honorar og vilkår åbent uden berøringsangst.
 • Vi drøfter timeforbrug og estimater åbent uden berøringsangst, og ønsker at skabe transparens både internt og ud mod kunderne.
 • Vi drøfter evt. problemer og uenigheder, er nysgerrige på hinandens synspunkter, og stræber efter at finde fair løsninger.
 • Vi giver hinanden feedback, fordi vi har høje forventninger og ved, at vi sammen kan indfri dem.
 • Vi leverer resultater, vi alle er stolte af og fejrer vores succeser. Og hvis vi laver fejl, rydder vi op sammen.

Hertil følger vi vores principper for samarbejde både internt og i samarbejdet med vores kunderne:

Konfliktansvarlighed

Vi ser konflikter som et livsvilkår. Derfor er konflikter ikke noget, vi kan undgå – men noget, vi forholder os aktivt og konstruktivt til.

Vores rammer for konfliktansvarlighed er beskrevet i vores Handels- og samarbejdsbetingelser og gælder for alle opgaver samt alle involverede partnere, konsulenter og business partnere i IT ADVISORY.

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY