Events

Mød os til events eller webinarer. Her får du overblikket over hvor og hvornår.

Datastrategi der skaber konkrete resultater og forretningsværdi

På dette webinar får vi følgeskab af data-arkitekt og master data management ekspert Sara Hvid.

Data er guld! Vi skal have mere data! Vi vil tage datadrevne beslutninger! Men hvordan gør vi?

Data fylder mere og mere i alle organisationer, men hvordan kan man arbejde strategisk med data og sikre realisering af signifikant forretningsværdi?

Hvordan sikrer vi fx at vi ikke over- eller underinvesterer i data og processer? Hvad er det rette ambitionsniveau?

Vi starter webinaret med en kort og praksisorienteret indføring i IT ADVISORYs generelle metoder og modeller til udvikling af effektive strategier på it-området. Herefter fokuserer vi på datastrategi, hvor Sara vil give en række praksisnære anbefalinger og eksempler på, hvordan man begynder rejsen med en datastrategi. Desuden får vi lagt de værste buzzwords i graven.

Takeaways:

 • Solidt begrebsapparat og referenceramme omkring strategiarbejdet
 • Overblik hvordan datastrategi og øvrige it- og forretningsstrategier spiller sammen
 • Indblik i hvordan man begynder arbejdet data og datastrategi
 • Erfaringer fra virkeligheden – teknologi, proces, metode, arkitektur
 • Mulighed for dialog og spørgsmål undervejs

IT ADVISORY er netop udkommet med bogen “Guide til effektive strategier”, som alle deltagere modtager et digitalt eksemplar efter webinaret.

IT ADVISORY registrerer kontaktoplysninger og anvender disse til at sende kalenderbooking, påmindelser, materiale ifm. webinaret samt senere opfølgning.

Webinar:

Strategi for Cyber og Informationssikkerhed – sådan kommer du fra gode ambitioner til committed strategi

På dette webinar får vi følgeskab af Partner & Risk Analyst Gaffri Johnsen fra Risk Measure.

 • Cybertruslen er stigende
 • Tempoet i den teknologiske udvikling stiger konstant
 • Der er øget reguleringstryk fra nationale og internationale myndigheder
 • Kunder og medarbejdere stiller krav om moderne digitale services

Cyber- og informationssikkerhed fylder mere og mere i alle organisationer, men hvordan kan man arbejde strategisk med cyber og informationssikkerhed?

Hvilke valg og prioriteringer skal vi foretage? Hvordan balancerer vi risikoappetit og forretningens behov? Hvordan sikrer vi at bestyrelse og direktion tager ansvar? Og hvilke krav skal vi stille til medarbejdere og leverandører?

Vi starter webinaret med en kort og praksisorienteret indføring i IT ADVISORYs generelle metoder og modeller til udvikling af effektive strategier på it-området. Herefter fokuserer vi på cyber og informationssikkerhed, hvor Gaffri vil give en række praksisnære anbefalinger til, hvordan man kan rammesætte arbejdet med strategier for cyber- og informationssikkerhed.

Behovene på sikkerhedsområdet kan varierer meget fra den ene organisation til den anden. På webinaret vil Gaffri komme med en række eksempler på, hvordan man finder ind til de vigtigste behov og sikrer commitment med ledelsen.

Takeaways:

 • Solidt begrebsapparat og referenceramme omkring it-strategiarbejdet
 • Overblik hvordan man scoper strategier inden for cyber- og informationssikkerhed
 • Håndgribelige anbefalinger til at udvikle effektive strategier på sikkerhedsområdet
 • Hvordan man sikrer forankring og opbakning i ledelsen
 • Mulighed for dialog og spørgsmål undervejs

IT ADVISORY er netop udkommet med bogen “Guide til effektive strategier”, som alle deltagere modtager et digitalt eksemplar efter webinaret.

IT ADVISORY registrerer kontaktoplysninger og anvender disse til at sende kalenderbooking, påmindelser, materiale ifm. webinaret samt senere opfølgning.

Webinar:

Cloud & Datacenter-strategi – fokuseret strategi for cloud-rejsen

Cloud tilbyder organisationer let adgang til teknologiske landvindinger – og meget bliver bedre, hurtigere og billigere. Men overgangen til cloud repræsenterer en kompleks transformation over en lang periode – en proces, som kalder på valg, fravalg og styring.

Cloud stiller nye og komplekse krav til organisationen, og der er behov for nye kompetencer, kapabiliteter og processer. Samtidig er markedet endnu umodent, hvilket bl.a. betyder at snitflader, samarbejdsprocesser og governance ikke altid er klart defineret. Hertil kommer en stor kompleksitet i den hybride arkitektur på tværs af on-premises og forskellige cloud-services, og at cloud gøre det endnu sværere at styre skygge-it. Og hvordan håndterer vi bindingerne til cloud-leverandørerne – hvad kan organisationen acceptere?

I dette webinar fokuserer vi på cloud- og datacenterstrategier. Hvornår der er behov for en fokuseret cloud-strategi, hvordan spiller denne sammen med de øvrige strategier på it-området, og hvordan scoper og udvikler man en effektiv cloud-strategi?

Takeaways:

 • Solidt begrebsapparat og referenceramme omkring strategiarbejdet
 • Håndgribelige anbefalinger til at udvikle effektive strategier på cloud-området
 • Forstå hvordan man mitigerer vendor lock-in i cloud
 • Hvordan man sikrer balance mellem langsigtede mål, konkrete tiltag og løbende tilpasning
 • Mulighed for dialog og spørgsmål undervejs

IT ADVISORY er netop udkommet med bogen “Guide til effektive strategier”, som alle deltagere modtager et digitalt eksemplar efter webinaret.

IT ADVISORY registrerer kontaktoplysninger og anvender disse til at sende kalenderbooking, påmindelser, materiale ifm. webinaret samt senere opfølgning.

Webinar:

It-strategi for SMV – sådan sætter du retning og sikrer eksekvering

Dette webinar er målrettet CFO og it-ansvarlige ledere i mindre og mellemstore virksomheder.

De fleste arbejdsprocesser involverer it og data – og derfor er det vigtigt at få it og forretning til at spille sammen. Men de færreste små og mellemstore virksomheder råder over it-afdelinger, der både kan holde sig opdateret på udviklingen i virksomheden og samtidig følge de seneste it-trends. Derfor er der et stort behov for at udarbejde en operationel, realistisk og forståelig it-strategi, der er let at handle på.

På dette webinar giver IT ADVISORY et inspirerende og praksisorienteret oplæg omkring arbejdet med it-strategier målrettet SMV. Vi forholder os konkret til udfordringerne i SMV-segmentet, og giver dig inspiration til, hvordan en it-strategi kan fungere som et effektivt kompas – og dermed sikre at virksomhedens ressourcer udnyttes bedst muligt.

Takeaways:

 • Solidt begrebsapparat og referenceramme omkring strategiarbejdet
 • Håndgribelige anbefalinger til hvordan man kan udvikle effektive strategier på SMV-området
 • Overblik over forskellige typer af it-relaterede strategier, og hvordan det kan hjælpe med at gøre strategiarbejdet mere fokuseret og lettere at gå til
 • Hvordan man sikrer balance mellem langsigtede mål, konkrete tiltag og løbende tilpasning
 • Mulighed for dialog og spørgsmål undervejs

IT ADVISORY er netop udkommet med bogen “Guide til effektive strategier”, som alle deltagere modtager et digitalt eksemplar efter webinaret.

IT ADVISORY registrerer kontaktoplysninger og anvender disse til at sende kalenderbooking, påmindelser, materiale ifm. webinaret samt senere opfølgning.