It-strategi & eksekvering

It-strategi – en strategisk balance mellem forretningsværdi, teknologi og processer

It-strategier og forretningsstrategier kan ikke længere ses som adskilte strategier. Forretning og it smelter sammen og derfor skal it-strategier skabes ud fra et samlet billede på hele organisationen.

En it-strategi skal balancere mange behov

Behovet for effektive it-strategier er større end nogensinde, men at sætte rette fokus kan være vanskeligt. Man skal bl.a.

  • Fokusere på rette forretningsmål
  • Identificere nøgleudfordringer og forudsætninger
  • Balancere investeringer i teknologi, data og sikkerhed
  • Synkronisere langsigtede retning og agilitet
  • Skabe transparens omkring it-leveranceapparats robusthed


Klik på billedet og se eksempler på afsæt for udvikling af strategier på it-området.

Strategiudvikling i øjenhøjde

IT ADVISORY er eksperter i facilitering og udvikling af strategier på it-området. Nogle strategiforløb kan være meget afgrænsede, enkle og hurtige at gennemføre, mens andre kan være omfattende, komplekse og langvarige.

Vores samarbejdsrelationer med kunderne er tætte og båret af tillid. Det giver et energifyldt samarbejde, hvor der er mod til at udfordre – og hvor vi laver resultater vi alle er stolte af.

En god it-strategi er let at forstå, og let at handle på. Derfor skal strategien være fokuseret med forretningsværdi som omdrejningspunkt.

IT ADVISORY

Sådan arbejder IT ADVISORY

Med konkrete velafprøvede metoder finder vi sammen med nøgleinteressenter ind til kernen af en strategi.

  • Hvad er situation og hvad er de centrale udfordringer
  • Hvordan løses udfordringen mest optimalt
  • Hvilke initiativer og spilleregler skal implementeres


I videoen kan du få et kort indblik i hvordan IT ADVISORY arbejder med strategier.

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY

Flere it-strategier sikrer det rette fokus

At udarbejde fokuserede strategier på it-området kan hjælpe dig til at navigere i kompleksitet, gøre strategien lettere at anvende samt sikre hurtigere og mere langtidsholdbar forretningsværdi.

Cloud-strategi

Cyberstrategi

Platformsstrategi

Datastrategi

Digitaliseringsstrategi

It-strategi

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Øvrige ekspertiseområder

It-rådgivning & sparring

Vi rådgiver ledere om teknologi og digital forretning

It-ledelse

Vi påtager os interime lederroller eller hjælper interne nøglepersoner med at lykkes

It-sourcing & leverandørstyring

Vi designer, faciliterer og leder strategiske indkøb og udbud

M&A værdioptimering

Vi skaber transparens og optimerer værdiskabelsen fra it due diligence til strategieksekvering

Artikler om it-strategi

Bliv klogere på it strategi i vores inspirationsunivers

Solide IT-strategier består af tre elementer: diagnose, strategiske principper og koordinerede tiltag. Mens mange forstår betydningen af diagnose og koordinerede tiltag, vil vi med denne artikel hjælpe dig til at forstå, hvorfor strategiske principper er nøglen til succes for din strategi.
Når et projekt er udfordret eller ikke leverer den forventede værdi, er det ofte et tegn på, at der mangler en klar strategisk ramme. Vi giver dig her opskriften på hvordan man identificerer strategiske projekter og etablerer klare strategiske rammer.
Det er en udfordring at omsætte strategier til konkrete handlinger. Vi giver her tre anbefalinger til at forbedre strategiimplementering. Hovedbudskabet er at langsigtet fokus, tydelige mål og forståelige målinger kan hjælpe organisationen på rette vej.