Rådgivning og sparring

Uvildig it-rådgivning – energifyldt samarbejde og mod til at udfordre

Vi rådgiver om teknologi og digital forretning, giver second opinions og hjælper med at tage gode beslutninger om it.
Raket og snakke
Group 1667
Afsaet for udvikling af strategier

Ledelse af it er en konstant navigation i kompleksitet

It og forretning kan ikke længere ses adskildt. Samtidig er kompleksiteten eksploderet, hvilket gør det vanskeligt at:

 • Navigere i krav og anbefalinger fra leverandører
 • Beslutte rette investeringer i teknologi og forretningsystemer
 • Sætte de rigtige it-budgetter
 • Gennemskue hvad “rigets tilstand” egentligt er inden for it, data, sikkerhed og digitalisering
 • Optimere forretningsværdien fra eksisterende systemer og data
 • Opbygge robuste kapabiliteter omkring it
  Implementere rette processer og governance

 

Vi har gjort det til vores fornemste opgave, at hjælpe med at sætte den rigtige kurs for it og forretning.

En uafhængig sparringspartner i øjenhøjde

IT ADVISORY sælger ingen løsninger, men er erfarne uvildige rådgivere. Derfor kan vi hjælpe med at skabe klarhed og udsyn, når der skal skal træffes beslutninger om it.

Vores samarbejdsrelationer med kunderne er tætte og båret af tillid. Det giver et energifyldt samarbejde, hvor der er mod til at udfordre – og hvor vi laver resultater vi alle er stolte af.

Vores kunder er først og fremmest mennesker, som vi hjælper med at tage gode beslutninger om it.

IT ADVISORY

Sådan arbejder IT ADVISORY

Rådgivning handler om at lytte, facilitere, skrive, tegne, udfordre og inspirere – og derigennem hjælpe kunden med at få overblik, lave planer og opnå commitment til beslutningerne i organisationen.

Vi kan bl.a. hjælpe med

 • Ad hoc sparring og rådgivning
 • Facilitering facilitere et forløb eller en analyse
 • Facilitering af præmortem, postmortem eller retrospektiver
 • Skabe indsigt indsigt i marked og teknologiske alternativer
 • Udvikle og implementere processer og governance
 • Temperaturmåling af it-leveranceapparatet (it due diligence)


Eller være tilknyttet som fast sparringspartner (en wingman) for it-ledelsen i en periode, hvor der er meget aktivitet, forretningskritiske initiativer eller behov for ekstra ledelseskræfter.

ai video thumb it advisory wide

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY

Der er ikke to ens situationer

De ledere vi arbejder med har vidt forskellige behov - som mennesker og i den organisation og stilling de befinder sig i. Til højre ses nogle af de greb, som vi ofte bruger.

Vi er gode til at lave lækre tekster, figurer og tegninger der forklarer en situation eller underbygger en beslutning - og som rammer interessenter på alle niveauer fra bestyrelser og ledere til medarbejdere og leverandører.

Sparring

Rådgivning

Facilitering

Analyse

Notater, præsentationer og tegninger

It due diligence

whitepaper updated

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Øvrige ekspertiseområder

It-strategi & eksekvering

Vi faciliterer udvikling og implementering af it-relaterede strategier og planer

It-ledelse

Vi påtager os interime lederroller eller hjælper interne nøglepersoner med at lykkes

It-sourcing & leverandørstyring

Vi designer, faciliterer og leder strategiske indkøb og udbud

M&A værdioptimering

Vi skaber transparens og optimerer værdiskabelsen fra it due diligence til strategieksekvering

Artikler om it-ledelse og -styring

Bliv klogere på it strategi i vores inspirationsunivers

Tillid og tryghed er afgørende faktorer for effektiv vidensdeling og samarbejde – både i fysiske og online møder. Virtuelle møder må ikke ses som en digital kopi af et fysisk møde – alligevel kan det være svært ikke at overføre velkendte mødevaner og måden vi danner relationer på til det virtuelle rum. Det vil vi hjælpe dig med at undgå!
Begrebet retrospective er en vigtig del af praksis i agile metoder, men er også værdifuld i mange andre sammenhænge. Formålet med et retrospective er kort, at lave en fælles refleksion over den seneste periodes arbejde på godt og ondt. I denne artikel deler vi vores perspektiver og tilgange med udgangspunkt i den visuelle tegning Sailboat Retrospective, som du kan anvende eller lade dig inspirere af.
IT ADVISORY’s Reference IT Operating Model er et rammeværktøj til at forstå, analysere og designe det samlede it-leveranceapparat i en organisation. Modellen kan hjælpe med at skabe et fælles sprog, forståelse og overblik over hvordan it-services leveres og skaber værdi.