NIS2 KURSUS FOR BESTYRELSE OG LEDELSE

At få uddannet bestyrelse og direktion i NIS2 er et lovkrav - er din bestyrelse klædt på?

Måske er I allerede i gang med jeres NIS2 implementering – måske skal I først til at gå i gang. Vores NIS2 uddannelse for bestyrelse og direktion er en vigtigt del i at få din organisation complliant.

NIS2 Kursus for bestyrelse og ledelse 1
Group 1667
Cybersikkerhed

Få klædt bestyrelse og direktion på til NIS2

Med udgangspunkt i jeres organisation, tilbyder vi et fokuseret 1-dags kursus, der kommer omkring de vigtige aspekter i NIS2 direktivet:

 • Lovgivning og compliance
 • Cybersikkerhed
 • Risikostyring
 • Ledelsesansvar
 • Frameworks og best practice
 • Krisehåndtering
   

Lovpligtigt NIS2 kursus

Kurset er et lovkrav, og vi tilpasser NIS2 kurset så det passer til jer. I kan samle bestyrelse og ledelse til en inspirerende uddannelsesdag, så I får et fælles udgangspunkt at tale om cybersikkerhed og risikostyring. Det er også muligt at afholde kurset for bestyrelse og ledelse separat

Hos os får i altid flere undervisere, der er specialister indenfor deres område, og som har stor erfaring med at rådgive hos både store og små organisationer omkring juridiske forhold, cybersikkerhed og it i en forretningskontekst.

Sikkerhed og best practice omkring NIS2

Det er let at blive forført af sikkerhedsfirmaernes historier, men hvad er den rette løsning for jer?

NIS2 har en række konkrete krav til sikkerhed, risikostyring og håndtering af hændelser, så selvom den danske lov ikke er klar endnu, kan du sagtens gå igang: 

 • Få uddannet ledelse og bestyrelse
 • Få skabt overblik over jeres nuværende situation: software, enheder og driftsetup (har vi styr på multifaktorgodkendelse, backup, kryptering, antivirus etc.)
 • Få overblik over jeres dokumentation
 • Få indblik i jeres resiliens ved at angreb
 • Få igangsat arbejdet omkring risikostyring
   

Vores anbefaling er IKKE at købe ind på nye systemer og løsninger, før I har et overblik over jeres nuværende situation

Virker det uoverskueligt? Vi kan hjælpe jer med at få overblikket, og er eksperter i at gøre sikkerhedstiltag håndgribelige, så I kan tage de rigtige beslutninger og sætte gang i de nødvendige initiativer. 

Hvad er NIS 2?

 • Navn: NIS2 (Network and Information Security Directive 2)
 • Formål: At forbedre cybersikkerhedsniveauet i EU for udvalgte virksomheder og myndigheder.
 • Implementeringsfrist: EU-Kommissionen kræver, at medlemslandene omsætter direktivet til nationale love inden den 17. oktober 2024, men mange medlemslande er forsinkede.
 • Implementeringsstatus i Danmark: Den danske lovgivning forventes at træde i kraft den 1. januar 2025. Se status på implementering hos CFE.

 

NIS2 stiller konkrete krav til organisationers cybersikkerhed. Disse krav kan findes i NIS2-direktivet, særligt i kapitel 2 og kapitel 4. Læs NIS2-direktivet her. Samtidig er der skruet op for ledelsesansvaret. 

Mange af de krævede tiltag kan betragtes som best practice inden for sikkerhed. Derfor kan det være gavnligt at undersøge NIS2, selvom ens virksomhed ikke er direkte omfattet af direktivet.

Alt for mange virksomheder venter med at tage handling til de er blevet ramt af et angreb.

IT ADVISORY

Vi hjælper dig med at få NIS2 gjort konkret - og lettere at gå til

Ved årsskiftet 2024/25 skal en række virksomheder overholde NIS2 direktivet. Vi kan ikke fortælle dig, om din virksomhed er underlagt kravene fra direktivet. Men vi kan hjælpe dig med at gøre NIS2 konkret. 

Compliance kan hurtigt komme til at lyde både farligt og dyrt. Det behøver det ikke at være. Start med at få skabt overblikket, det er det første skridt på vejen. For det er vanskeligt at finde ud af, hvor I skal hen, hvis I ikke ved, hvor I er!

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY

En dedikeret cloud-strategi sikrer det rette fokus

En cloud-strategi er et godt eksempel på, hvorfor det er nødvendigt med flere fokuserede strategier på it-området. Ved at udvikle fokuserede strategier bliver det lettere at forstå de enkelte strategier og samtidig øger det tempoet for implementeringen af strategien.

Cloud-strategi

Cyberstrategi

Platformsstrategi

Datastrategi

Digitaliseringsstrategi

whitepaper updated

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Øvrige ekspertiseområder

It-rådgivning & sparring

Vi rådgiver ledere om teknologi og digital forretning

It-ledelse

Vi påtager os interime lederroller eller hjælper interne nøglepersoner med at lykkes

It-sourcing & leverandørstyring

Vi designer, faciliterer og leder strategiske indkøb og udbud

M&A værdioptimering

Vi skaber transparens og optimerer værdiskabelsen fra it due diligence til strategieksekvering

Artikler om it-strategi

Bliv klogere på it strategi i vores inspirationsunivers

Begrebet retrospective er en vigtig del af praksis i agile metoder, men er også værdifuld i mange andre sammenhænge. Formålet med et retrospective er kort, at lave en fælles refleksion over den seneste periodes arbejde på godt og ondt. I denne artikel deler vi vores perspektiver og tilgange med udgangspunkt i den visuelle tegning Sailboat Retrospective, som du kan anvende eller lade dig inspirere af.
IT ADVISORY’s Reference IT Operating Model er et rammeværktøj til at forstå, analysere og designe det samlede it-leveranceapparat i en organisation. Modellen kan hjælpe med at skabe et fælles sprog, forståelse og overblik over hvordan it-services leveres og skaber værdi.
Hvis du vil forblive konkurrencedygtig i en verden der konstant udvikler nye teknologiske og digitale muligheder, er der behov for at komme i gang med at eksperimentere. Vi fortæller dig her hvorfor det er vigtigt. Og fordi vi ved, at det kan være svært at omstille sig, får du seks gode råd der hjælper dig med at komme i gang med eksperimenterne.