5 grunde til, at du skal tænke i ”kapabiliteter”, hvis du vil have succes med digitalisering

5 grunde til, at du skal tænke i ”kapabiliteter"

Det kan lyde som endnu et buzzword i rækken – men fortvivl ej! Er der bare ét begreb, du skal kende til i 2023, så er det ”kapabiliteter”. Læs hvorfor i artiklen, hvor du får 5 gode grunde til at fokusere meget mere på organisationens kapabiliteter end på enkeltpersoners kompetencer og ressourcer.

Af Brian Karstensen og Kristian Sørensen

Forestil dig scenariet:
Jeres helpdesk halter, og i it-afdelingen og forretningen må I konkludere, at I ikke lykkes med at processere alle indkomne ”tickets”. Problemerne vokser sig større, utilfredsheden hos slutbrugere og kunderne stiger, og I skal skride til handling i en fart. Gør I som de fleste andre organisationer, vil I som det første tænke:

Hvem skal vi ansætte for at rette op på det her?

Men det er langt fra altid det rigtige at gøre. For det første kan det være svært at rekruttere de rette profiler til opgaven. De dygtigste it-profiler er svære at få ombord og mindst lige så svære at fastholde. For det andet findes der et meget bedre afsæt for arbejdet med jeres forretningskritiske it-udfordringer, it-strategier og digitalisering, som åbner mange flere løsningsmuligheder og samtidig trækker på de ressourcer, som allerede findes i og på tværs af organisationen samt eksternt.

Tænk i kapabiliteter – og find nye værdiskabende løsninger

I stedet for at tænke i enkeltpersoners kompetencer og ressourcer, skal vi tænke i ”kapabiliteter”. En kapabilitet kan defineres som en organisations evne til at udføre en bestemt opgave eller aktivitet. Kapabiliteter er ofte en kombination af menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer, herunder processer, governance, kultur og netværk. De er med andre ord meget mere end ”blot” de individuelle kompetencer og ressourcer, der findes hos nuværende og potentielle medarbejdere.

I det førnævnte eksempel handler kapabiliteten således om organisationens helpdesk-funktion. Ved at tænke denne som en organisatorisk evne, I sammen skal optimere og udvikle, åbner I spillebanen. Er det ny teknologi, der skal i spil, og hvad skal forretningen og it i så fald stille op? Er det optimering af nuværende arbejdsprocesser og arbejdsgange, der brug for, og hvordan skal de implementeres? Er der brug for at ansætte nye, eller giver det større værdi at trække på eksterne samarbejdspartnere?

Det kunne f.eks. være, at I sammen fandt ud af, at jeres udfordringer er centreret omkring de 20 procent mest komplekse ”tickets”, og at den bedste løsning er at få en ekstern samarbejdspartner til at varetage netop disse. En analyse og løsning, I kun vil nå frem til ved at tænke i kapabiliteter, og det samme gør sig naturligvis gældende for de mange andre forretningskritiske udfordringer, I står over for.

For enhver organisation er det således meget værdifuldt at kende sine nøglekapabiliteter, og løbende gøre status på og udvikle disse.

5 åbenlyse fordele ved at tænke i kapabiliteter

Nedenfor finder du 5 af de største fordele ved at tænke i kapabiliteter frem for i enkeltpersoner og kompetencer – især i kontekst af it og digitalisering.

 • Holistisk: Når man analyserer, hvordan kapabiliteter eksempelvis kan opbygges eller styrkes, tvinges man til at skabe en mere holistisk forståelse af, hvad der reelt er behov for. Derved åbnes løsningsrummet op, fordi kapabiliteter kan opbygges på mange måder i eller uden for organisationen – og samtidigt får man øje for, at processer, teknologier, og organisatorisk struktur også spiller en væsentlig rolle.
 • Skalerbarhed: Kapabilitets-tilgangen understøtter skalering, fordi den anerkender, at det ikke kun er enkeltpersoners færdigheder, der driver succes, men også organisationens overordnede systemer, processer, og kombinerede færdigheder. Det betyder, at hvis en organisation vil skalere op, skal den ikke kun ansætte flere folk med bestemte kompetencer, men også forbedre sine systemer og processer. Nogle kapabiliteter – fx datacenterdrift – giver skaleringsmuligheder, når datacenter-automation er en grundsten i at bygge kapabiliteten.
 • Robusthed: Ved at fokusere på kapabiliteter frem for enkeltpersoner, kan organisationer skabe mere robuste løsninger – og omgå den globale rekrutteringsudfordring inden for it. Hvis en nøgleperson forlader organisationen, kan det være katastrofalt, hvis al vigtig viden og kompetencer forsvinder med dem. Men hvis man tænker i kapabiliteter, er viden og kompetencer mere institutionaliseret og mindre afhængig af individuelle personer.
 • Innovation: At tænke i kapabiliteter fremmer innovation ved at fokusere på evnen til at skabe værdi snarere end at udføre specifikke opgaver. Dette kan gøre det lettere for organisationer at tilpasse sig nye teknologier eller metoder, fordi de er mindre bundet til specifikke processer eller kompetencer.
 • Effektivitet: Kapabiliteter kan hjælpe organisationer med at øge effektiviteten. For eksempel, hvis en organisation har en stærk dataanalysekapabilitet, kan den muligvis anvende denne på tværs af mange forskellige områder i stedet for at skulle udvikle nye kompetencer for hvert enkelt projekt.

Har I styr på jeres vigtigste kapabiliteter?

Nu ved du, hvad en kapabilitet er, og hvilke fordele denne tænkning kan give din organisation. Det store spørgsmål er nu – hvad er jeres nøglekapabiliteter inden for it, og hvad er status på disse? Du vil måske opdage at:

 • Der er kernekapabiliteter, der bør styrkes
 • Der er stærke kapabiliteter, der kan udnyttes endnu bedre
 • Det, der opfattes som kernekapabiliteter i dag, ikke vil være det fremover

Refleksionen omkring kapabiliteterne kan give ny indsigt og grobund for at skabe nye dialoger alignment i organisationen. Og samtidigt vil erkendelsen af at en kapabilitet kan bygges på mange måder være med til at åbne løsningsrummet op – sandsynligvis til en bedre og mere robust løsning, end ”blot” en dialog om et nyt head count.

Bemærk også, at det samtidig er  afgørende ikke at overse de kapabiliteter, der måske ikke i dag er blandt de allervigtigste, men som kan vise sig at være kritiske enablers for fremtidens it-landskab. Sådanne kapabiliteter kan eksempelvis omfatte:

 • It-arkitektur der sikrer at systemerne kan skalere og tilpasse sig fremtidige behov
 • Styring af data og master data som bl.a. er fundamentet for AI og avanceret analytics
 • Cyber- og informationssikkerhed der aktivt styrer risici og beskytter virksomhedens værdier mod stigende trusler
 • Leverandørstyring for at sikre, at eksterne partnere bidrager positivt til virksomhedens mål
 • Monitorering der giver indsigt i systemernes præstation og sikkerhed – og som er afgørende i et it-landskab, der bliver mere og mere præget af cloud-services.

At spotte og modne disse kapabiliteter giver organisationer mulighed for at forberede sig på de ukendte udfordringer og muligheder, der venter i den digitale fremtid. 

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY
Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har udvidet vores ledelsesteam med Claus Paulsen og Brian Karstensen, som begge har været en del af IT ADVISORY i længere tid.

Vi har en målsætning om at fordoble antallet af konsulenter de kommende år, og udvidelsen af ledelsesteamet skal være med til at sikre, at vi har en motor, der kan tage vores netværksbaserede virksomhed til det næste niveau.
Der ligger en ketchup-effekt og lurer på os, når mange virksomheder i løbet af efteråret finder ud af, at cybersikkerhed må tages alvorlig. Efterspørgslen på kompetencer indenfor cybersikkerhed vil derfor efter min overbevisning komme til at overgå udbuddet.
Starfish Retrospective er et enkelt, men kraftfuldt værktøj, der hjælper med at facilitere refleksionsprocessen ved at spørge: "Hvad kan vi gøre bedre?