De bedste digitale virksomheder skaber forretningsstrategien og it-strategien i tæt symbiose

Business and IT Symbiosis

Mange topledelser har indset, at virksomhedens forretningsstrategi og it-strategi bør hænge tæt sammen. Men de færreste lykkes alligevel med at omsætte denne forståelse til praksis, og det er der én simpel grund til: IT inviteres alt for sjældent med rundt om bordet i det forretningsstrategiske udviklingsarbejde. Konsekvensen er, at mange virksomheder ender med en forretningsstrategi, som er udformet uden fornøden it-strategisk indsigt og udsyn – og som derfor overser afgørende muligheder og faldgruber.

Af Kristian Sørensen

Bevæger vi os godt 15 år tilbage, var it og digitalisering i høj grad lig med automatisering. Topledelsen og forretningen stillede krav, og IT realiserede disse. Der blev sat strøm til processerne, effektiviseret og man talte dengang om ’forretningsdrevet teknologiudvikling’.

Sidenhen er der sket meget – og i dag taler vi i stedet om ’teknologidrevet forretningsudvikling’. Det digitale har fået og får til stadighed en større og større rolle. Hos mange virksomheder udgør det selve kerneydelsen. Derfor har mange topledelser efterhånden også indset, at det digitale og det forretningsstrategiske skal og bør hænge sammen – at man ikke kan udvikle en forretningsstrategi uden at have øje for det it-strategiske, og omvendt.

Det lyder jo alt sammen godt – men der er bare et stort problem.

For hvis forretningsstrategien og it-strategien (og det digitale) skal skabes i tæt symbiose, så er det tvingende nødvendigt, at IT inddrages direkte i det forretningsstrategiske udviklingsarbejde.

Og det sker desværre alt for sjældent! 

Problemet opstår, da dyb it- og teknologiforståelse samt digitale kompetencer generelt er en mangelvare i direktionerne og bestyrelserne i de danske virksomheder.

”Når man undlader at bringe IT med ind i udviklingen af forretningsstrategien, er resultatet, at forretningsstrategien udvikles uden de fornødne kompetencer til at løfte hele opgaven!”

Den almindelige praksis i mange virksomheder er stadig, at topledelsen udvikler forretningsstrategien, som de herefter lader IT omsætte til en it-strategi.

3 konsekvenser ved manglende it-kompetencer i udviklingen af forretningsstrategien

Der er tre væsenlige konsekvenser forbundet ved ikke at sikre tilstrækkelige it-kompetencer med ombord som samarbejdspartner i udviklingen af virksomhedens forretningsstrategi:

  1. Man går glip af den kreativitet, som opstår, når man har solidt kendskab til de muligheder, som teknologi og det digitale kan give.

  2. Man ender med at træffe forretningsstrategiske og forretningskritiske beslutninger vedrørende it på et uoplyst grundlag. Derved opstår der risiko for, at strategien rammer ved siden af, bliver unødvendig dyr ogkompliceret, eller skal rulles tilbage.

  3. Man får ikke sat teknologiske muligheder og den knowhow i spil, som kan give virksomheden en fordel i markedet.

Det værdiskabende strategisamarbejde – med symbiose mellem IT og forretning

Hos IT ADVISORY er det vores holdning og anbefaling, at it-strategien skal udarbejdes samtidigt og i fuld koordination med forretningsstrategien. Der skal med andre ord være tale om en reel samskabelse.

Det er nemlig i kraft af den gensidige, ligeværdige sparring og udveksling af idéer mellem IT og forretningen, at forretningsstrategien bliver skarpere og virkelighedsnær med direkte afsæt i de (digitale/teknologiske) muligheder og forhold internt og eksternt. Hermed kan it-strategien skabes parallelt, hvorved de langsigtede tekniske og strategiske beslutninger reelt understøtter forretningens ambitioner, eksisterende teknologi udnyttes og fremtidige it-investeringer giver maksimal værdi for forretningen.

Kort og godt. Den gode forretningsstrategi skabes i en symbiose, hvor topledelse bidrager med forretningsekspertisen og IT med it-ekspertisen.

Involveringen fra IT skal dække kompetencer inden for it-ledelse og -strategi, arkitektur, teknologisk indsigt og udsyn, indblik i eksisterende forretningssystemer, data, sikkerhed mm. Disse kompetencer sikrer nemlig, at forretningsstrategien kommer til at hvile på en solid forståelse for virksomhedens teknologiske fundament samt en indsigt i, hvad der er realistisk inden for de rammer, mål og visioner, topledelsen har sat.

I udviklingen af forretningsstrategien er det typisk relevant at inddrage fx CIO, CDO, en senior enterprise arkitekt og/eller en uvildig it-strategisk rådgiver (som fx os i IT ADVISORY). Det er essentielt, at de involverede fra IT har stor indsigt i markedet og den teknologiske udvikling for at kunne byde ind med langtidsholdbare løsninger.  

Ovenstående kan virke banalt, men vi ser ofte, at basale fejlopfattelser, f.eks. at kompleksiteten i systemintegrationer overses, hvilket kan skaber en lavine af dårlige forretningsbeslutninger, der ikke kan realiseres i praksis. Dette fører til gensidige frustrationer, konflikter og mange spildte kræfter. Og på samme vis, at åbenlyse teknologiske landvindinger ikke bringes i spil pga. mangel på fælles viden.

3 skridt til forretnings- og it-strategi i symbiose

Ovenstående er et opråb om bedre forretningsstrategisk samarbejde mellem forretning og IT – og om at skabe forretnings- og it-strategien samtidigt.

Men hvad gør man så, hvis man som mange andre virksomheder er i en situation, hvor topledelsen har udviklet forretningsstrategien uden tæt involvering af IT? Hvordan får man med andre ord skabt værdiskabende synergi, hvis forretning og IT i dag fremstår frakoblet? 

Når vi i IT-ADVISORY hjælper organisationer med at få effektiv koordinering mellem forretningsstrategi og it-strategi, har vi overordnet fokus på de tre nedenstående skridt.

Hvordan sikrer du sammenhæng mellem din it-strategi og forretningens strategier?

Brug endelig kommentarsporet og del dine erfaringer med succesfuld samskabelse mellem forretning og IT, eller hvis du vil byde ind med gode input til, hvordan man som organisation kan skabe bedre synergi.

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY
Tillid og tryghed er afgørende faktorer for effektiv vidensdeling og samarbejde – både i fysiske og online møder. Virtuelle møder må ikke ses som en digital kopi af et fysisk møde – alligevel kan det være svært ikke at overføre velkendte mødevaner og måden vi danner relationer på til det virtuelle rum. Det vil vi hjælpe dig med at undgå!
Begrebet retrospective er en vigtig del af praksis i agile metoder, men er også værdifuld i mange andre sammenhænge. Formålet med et retrospective er kort, at lave en fælles refleksion over den seneste periodes arbejde på godt og ondt. I denne artikel deler vi vores perspektiver og tilgange med udgangspunkt i den visuelle tegning Sailboat Retrospective, som du kan anvende eller lade dig inspirere af.
IT ADVISORY’s Reference IT Operating Model er et rammeværktøj til at forstå, analysere og designe det samlede it-leveranceapparat i en organisation. Modellen kan hjælpe med at skabe et fælles sprog, forståelse og overblik over hvordan it-services leveres og skaber værdi.