Sæt fart på de digitale eksperimenter og skab bedre resultater i uforudsigelige tider

Evnen til at eksperimentere er afgørende for fremtiden

Evnen til at arbejde med digitale eksperimenter er afgørende for, at vi som virksomheder kan vækste og forblive konkurrencedygtige i en uforudsigelig virkelighed, hvor nye teknologiske og digitale muligheder hele tiden dukker op. Læs med og få IT ADVISORY’s konkrete råd om digitale eksperimenter og bedre resultater.

Af Sune Dybdahl og Kristian Sørensen

Siden ChatGPT ramte markedet i slutningen af 2022, har virksomhedernes forståelse for kunstig intelligens rykket sig på rekordfart. Nærmest fra den ene dag til den anden blev den generative gren af AI mere konkret og håndgribelig. Det har samtidig betydet, at flere og flere direktioner, bestyrelser, ledere og medarbejdere nu er optaget af, hvad AI kan gøre for dem, og hvordan de bedst udnytter mulighederne.

AI udvikler sig lynhurtigt, ligesom utallige andre teknologier – og dermed dukker der også hele tiden nye forretningsmuligheder op. Derfor er AI et rigtig godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at man som virksomhed får tilpasset den grundlæggende tilgang til forretningsudvikling og -effektivisering. Og der er det et helt centralt element at gøre organisationen i stand til at arbejde med digitale eksperimenter, hvor både nye og eksisterende teknologier prøves af og vejes op mod forretningens ønsker, behov og muligheder.

Når vi traditionelt har arbejdet med større initiativer inden for it, har beslutningsgrundlag og business cases beroet på en historisk viden om teknologiernes mulige værdiskabelse for forretningen. Det er forholdsvis ligetil, som det ses af ”business as usual” i nedenstående figur.

Men når vi ser på de nye teknologier – som eksempelvis AI – er der flere væsentlige forskelle. Vi har nemlig begrænset viden om teknologien, vi kan ikke gennemskue forretningspotentialet og vi har ingen historiske erfaringer at planlægge ud fra. Derfor er det ikke muligt at lave en traditionel business case – og hvis vi alligevel forsøger, vil det begrænse vores innovationskraft. Derimod er der behov for at eksperimentere!

Derfor skal den traditionelle tilgang suppleres med eksperimenter, når vi bevæger os ind på ukendt territorium. Med eksperimenterne får vi ny viden og kan bruge denne viden til at navigere i muligheder og udfordringer – og vi kan bruge indsigter og erfaringer fra eksperimenterne som udgangspunkt for efterfølgende at lave en business case for en forretningsmæssig anvendelse. 

 
Nye teknologier udfordrer ”business as usual”

En proaktiv tilgang til digitale eksperimenter

Vi skal eksperimentere meget mere og gøre det til en struktureret måde at arbejde på

I dag er mange virksomheder først parate til at tænke nyt og handle, når der sker noget, der drastisk ændrer virksomhedens vilkår og muligheder, eller som potentielt kan true virksomhedens overlevelse – et såkaldt ”compelling event”. En klassiker er it-sikkerhed, som alle ved er vigtig, men som mange ikke prioriterer tilstrækkeligt. Først når der indtræffer et ”vellykket” cyberangreb, begynder virksomhederne for alvor at interessere sig for risici, modstandsdygtighed, nye systemer og bedre teknologiske løsninger.

Udfordringerne opstår, når en organisation forbliver reaktiv og først rykker på sig, når “compelling events” såsom cyberangreb, en corona-pandemi eller fremkomsten af ChatGPT gør det bydende nødvendigt.

I vores foranderlige tider, hvor vi ikke kan forudsige ret meget – og i hvert fald ikke ret langt ud i fremtiden, skal vi eksperimentere meget mere, sætte det i system og gøre det til en struktureret måde at arbejde med teknologi, data og digitalisering på.

Det kræver et mindset, hvor vi konstant er nysgerrige på, om vi kan gøre noget bedre – og det kræver et rigtig godt samarbejde på tværs, ikke mindst mellem it og forretningen. Og så er det nødvendigt med organisatoriske rammer, der gør det muligt at igangsætte små og store eksperimenter smidigt og hurtigt.

Eksperimenterne vil ikke kun give ny viden om teknologi og forretningsmuligheder, men kan også hjælpe med at afsløre blinde vinkler i forhold til de forudsætninger, der kræves for at udnytte teknologien. For eksempel kan det blive tydeligt at data management eller governance ikke er på plads, eller at samarbejdet mellem forretning og it ikke er effektivt. Det kan give anledning til at opbygge eller styrke disse kritiske kapabiliteter i organisationen.

6 råd: Kom i gang med digitale eksperimenter

Nedenfor har vi i IT ADVISORY samlet 6 råd til arbejdet med digitale eksperimenter i din organisation. 

  1. Digitale eksperimenter skal prioriteres i budgettet. Det gælder både de små eksperimenter i hverdagen, hvor medarbejdere og teams fx kan allokeres et budget (”lommepenge”), der gør det muligt afprøve nye eller eksisterende teknologier, features mv. uden lange godkendelsesprocesser, og det gælder de mere omfattende eksperimenter, som kræver større tidsmæssige og økonomiske investeringer.
  2. Tid til at undres. Gode digitale eksperimenter kan kun opstå, hvis der er skabt rum for nysgerrighed og undren. Helt lavpraktisk skal der være tid i arbejdskalenderen, hvor medarbejderne har mulighed for, at være nysgerrige på, om noget kan gøres bedre. Og faktisk bør det være en del af jobbeskrivelsen.
  3. Dedikeret governance. Digitale eksperimenter skal fokuseres og prioriteres for, at de ikke stikker i alle mulige retninger. En governance for eksperimenter hjælper med at fastlægge de overordnede rammer for digitale eksperimenter – fx på hvilke områder der skal eksperimenteres, hvilke ressourcer og budgetter der er til rådighed, samt hvem der prioriterer og beslutter? Governance for eksperimenter skal designes, så den imødekommer eksperimenternes dynamiske natur – og bør derfor også køre adskilt fra organisationens projektporteføljestyring.
  4. Følg op på resultaterne. Digitale eksperimenter skal der evalueres på resultaterne – både i forløbet og efter afslutning. Selvom et eksperiment ikke har skabt et direkte anvendeligt resultat, kan det ofte give værdifuld indsigt og læring, der kan bruges i forhold til fremtidige eksperimenter eller forretningsplaner.
  5. Brug digitale eksperimenter i strategiarbejdet. Gode strategier, der rækker flere år ud i fremtiden, er fleksible og dynamiske, og de dygtigste organisationer genbesøger løbende de indsatser , der skal føre virksomheden mod de opstillede mål. I den forbindelse kan det give god mening at arbejde med digitale eksperimenter, som hjælper med at tilpasse strategierne undervejs.
  6. Samarbejd internt – og brug ekstern hjælp. Digitale eksperimenter kræver et godt samarbejde på tværs af afdelinger og teams. Særligt skal der bygges bro mellem forretningen og it, så man sikrer, at de digitale eksperimenter er relevante for forretningens mål og prioriteter. Mangler man som organisation ekspertise til at tilrettelægge og scope arbejdet med større eksperimenter, kan det samtidig være værdifuldt at trække på erfarne eksterne ressourcer.
 

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY
Det er svært at sammensætte det rigtige hold af kompetencer i en it-afdeling i dag, og derfor er der behov for i højere grad at spørge sig selv: Hvilke kapabiliteter har jeg behov?
Solide IT-strategier består af tre elementer: diagnose, strategiske principper og koordinerede tiltag. Mens mange forstår betydningen af diagnose og koordinerede tiltag, vil vi med denne artikel hjælpe dig til at forstå, hvorfor strategiske principper er nøglen til succes for din strategi.
Når et projekt er udfordret eller ikke leverer den forventede værdi, er det ofte et tegn på, at der mangler en klar strategisk ramme. Vi giver dig her opskriften på hvordan man identificerer strategiske projekter og etablerer klare strategiske rammer.